Wałcz - lipiec 2016 roku

Rozgrzewka biegowa 

1

Kochamy Triathlon

Reklama prezentowana podczas Mistrzostw Europy Juniorów Młodszych w Triathlonie 2-5 lipca 2016 roku.

2

Start do pływania w triathlonie amatorskim

W zawodach triathlonowych startuje duża ilość amatorów adrenaliny...

3

Julia Sanecka

Podczas Mistrzostw Europy Juniorów Młodszych w Triathlonie, Węgry 2016.

4

Triathlon Pniewy

Zaraz po starcie na dystansie sprinterskim 750-20-5

5

Triathlon Delf

Mamy ładną grupę

6

Delf to my

Tak sobie siedzimy podczas obozu w Wałczu 2016.

7

Triathlon Delf

Delf to marka

8

Grzegorz, Mateusz, Jakub

Podczas tiathlonu w Pniewach 2016 roku, wprowadzanie rowerów do strefy zmian po części kolarskiej.

9

Triathlon Sport Atrakcyjny

Triathlon jest sportem atrakcyjnym, wszechstronnym, nowoczesnym.

10

Składki

Zgodnie z § 15 Statutu:

Wysokośc wpisowego i składek członkowskich oraz terminy ich płatności określa Zarząd Klubu

Aktualnie wpisowe do klubu wynosi 50zł (zawodników, osób dorosłych). Natomiast wysokość składki członkowskiej wynosi 200 zł kwartalnie. Płatności należy dokonywać "z góry" - do 15 dnia, pierwszego miesiąca kwartału.

Zarząd Gryfińskiego Klubu Sportowego Delf decyzją z dnia 18 września 2010 wprowadza zniżki w wysokośći składek członkowskich dla dzieci, członków jednej rodziny (Rodzina to komórka społeczna składająca się z matki i ojca, posiadająca dziecko własne bądź przysposobione, prowadząca wspólne gospodarstwo domowe). Zniżka dla drugiego dziecka 10%, zniżka dla trzeciego dziecka 20%, zniżka dla czwartego dziecka 30 %, zniżka dla piatego dziecka 40%, zniżka dla szóstego i kolejnego dziecka 50%.

Składka za dziecko: - drugie 180zł., trzecie 160zł., czwarte 140, piąte 120, szóste i  kolejne 100zł za kwartał.

Płatności dokonywać prosimy na konto klubu:

Banku BPH, oddział Gryfino, ul. 1-ego Maja 20:

13 1060 0076 0000 3200 0109 2012

W tytule płatności prosimy wpisywać:

imie i nazwisko dziecka / składka / nr grupy / za jaki okres

Przykładowo:

Jan Kowalski / składka / III grupa / I Kw 2014

Jan Nowak / składka - wpisowe / III grupa

Potwierdzenia dokonania wpłaty prosimy okazywać prowadzącemy zajęcia w terminie określonym wyżej.

Istnieje również możliwość dokonania wpłaty u osoby prowadzącej zajęcia. W takim wypadku prowadzący wystawi wpłacajacemu dokument potwierdzający dokonanie wpłaty tak zwane "KP" - kasa przyjmie.

W grupach dzieci ćwiczących w okresie roku szkolnego składki członkowskie płaci się tylko w I i II i III kwartale roku, to jest od stycznia do sierpnia. W IV kwartale (październik, listopad, grudzień) dzieci zwolnione są z opłat członkowskich.

Uwaga: nowo przyjęci członkowie zwolnienie z opłaty za IV kwartał uzyskują po roku członkostwa!

Uwaga: Składki czlonkowskiej nie należy traktować jako zapłaty za uczestnictwo w zajęciach. Jest to składka członkowska uprawniająca do bycia członkiem Gryfińskiego Klubu Sportowego Delf. Zajęcia sportowe Delf są zajęciami nieodpłatnymi. Członkowie klubu posiadają uprawnienia wynikające z §11 Statutu>, miedzy innymi do uczestniczenia w prowadzonych przez klub zajęciach.

Dane do wydruku...

Składki członkowskie osób dorosłych, nie objętych procesem szkoleniowym

Składki członkowskie osób dorosłych, nie objętych procesem szkoleniowym wynoszą 100 zł. na rok, a płatności należy dokonać do końca I kwartału.

Partnerzy Delf

    PGE Górnictwo i energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna       

 

Adnotacje Delf

   Poprzednia wersja strony Delf      

1 % dla Delfa

Info o Delf

Gryfiński Klub Sportowy Delf,

ul. Łużycka 38,74-100 Gryfino, tel. 509 949 777, email: delf@delf.pl  

NIP: 858 16 49 343,  Regon:812340121,  KRS: 0000014967

Konto w Banku Alior Bank: 13 1060 0076 0000 3200 0109 2012