Gryfino - maj 2019

Triumfatorki 5 Gryfińskiego Festiwalu biegowego - 10km: Julia Sanecka i Karolina Grąbczewska

1

Kochamy Triathlon

Ekipa Delfa po Triathlonie w Lipianach 2019. Od lewej: Mateusz, Milan, Wojtek, Bartek, Ela i Mariusz.

2

Delf to my

Reprezentacja Delfa podczas VI Triathlonu w Pniewach 2019. Super zawody.

3

Wałcz 2019

Start do ćwiczenia strefy zmian: bieg - rower - bieg.

4

Wałcz 2019

Pierwsza linia startowa

5

Wałcz 2019

Trzecia linia startowa.

6

Wałcz 2019

Środkowa Linia startowa

7

Wałcz 2019

Dlef to my

8

Wałcz 2019

Kochamy również bieganie.

9

Wałcz 2019

To my Delf Gryfino, tak promujemy Gminę Gryfino.

10

Tu jesteś :: Start ::Festiwal ::Zespół

Zespół

Marek Sanecki - Dyrektor zawodów, Sędzia Główny

Sprawy:

- przygotowanie programów i planów

- przygotowanie materiałów organizacyjnych i informacyjnych

- promocja festiwalu

- koordynacja pracy zespołów

- wypełnienie obowiązków Sędziego Głównego Zawodów. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów sportowych Polskiego Związku Triathlonu.

- koordynacja pracy sędziów

- rozstrzyganie spraw spornych związanych z przebiegiem zawodów

- bieżące komentowanie tego co dzieje się w czasie imprezy

- dokonywanie fotograficznego archiwizowania festiwalu

- podsumowanie i rozliczenie zawodów

Marcin Janiszyn - nagłośnienie imprezy

Odpowiada za: przygotowanie sprzętu, muzyki do uatrakcyjnienia imprezy. 

Bieżące czuwanie nad dostosowaniem rodzaju muzyki, siły dżwięku do tego co będzie się działo w czasie zawodów.

Współpracuje ze spikerem zawodów i Moniką Sanecką odpowiedzialną za ceremonię dekoracji.

Jacek Janaszkiewicz - nagłośnienie imprezy

Odpowiada za: przygotowanie sprzętu, muzyki do uatrakcyjnienia imprezy. 

Bieżące czuwanie nad dostosowaniem rodzaju muzyki, siły dżwięku do tego co będzie się działo w czasie zawodów.

Współpracuje ze spikerem zawodów i Moniką Sanecką odpowiedzialną za ceremonię dekoracji.

Jacek Janaszkiewicz

 

Dariusz Saniewski - Kierownik Biura Zawodów

Odpowiedzialny za:

- pracę biura zawodów

- wydawanie pakietów startowych

- współpraca z kierownikiem ceremoni dekoracji

- pryjmowanie opłat startowych, wydawanie KP

 

 

 

 

Anna Podolak - Biuro Zawodów

 

Odpowiedzialna za:

- wydawanie pakietów startowych

- współpraca z kierownikiem ceremoni dekoracji

- pryjmowanie opłat startowych, wydawanie KP

 

 

 

 

Iwona Saniewska - Biuro zawodów

Odpowiedzialna za:

- wydawanie pakietów startowych

- informowanie zawodników o sprawach ich interesujących

- opisywanie zawodników

 

Oliwia Podolak - Biuro zawodów

Odpowiedzialna za:

- informowanie zawodników o sprawach zawodów

- opisywanie zawodników

- zbieranie wypełnionych losów do losowania nagród niespodzianek

 

Julia Sanecka - Biuro zawodów

Odpowiedzialna za:

- informowanie zawodników o sprawach zawodów

- opisywanie zawodników

- zbieranie wypełnionych losów do losowania nagród niespodzianek

Julia Sanecka

 

Ryszard Budny

Sędzia główny pływania - starter, koordynator pływackiej części zawodów, nawrotowy toru 6

 

Odpowiedzialny za:

- przeprowadzenie przedstartowej odprawy z zawodnikami, ustawienie zawodników na torach

- dawanie sygnału do startu zawodników (specjalną trąbą)

- prawidłowość i bezpieczeństwo przebiegu  zawodów w części pływackiej

- koordynację pracy sędziów pływania

- nadzór wyjścia zawodników z wody i przebiegu do strefy zmian

 Ryszard Budny

 

Marzena Jabłońska - sędzia pływania - nawrotowy toru nr 1, nawrotowy biegu

Odpowiada za:

- prawidłowość i bezpieczeństwo przebiegu pływackiej części zawodów

- liczenie ilości przepłyniętych długości basenu przez poszczególnych zawodników pływających na torze nr 1

- liczenie i zapisywanie ilości przebiegniętych okrążeń przez poszczególnych zawodników w kolejnych startach i zgłaszanie do sędziego głównego numerów zawodników, którzy nie przejadą wymaganej ilości okrążeń.

 

Ilona Partyka - sędzia pływania - nawrotowy toru nr 2,

Odpowiada za:

- prawidłowość i bezpieczeństwo pływackiej częśći zawodów

- liczenie ilości przepłyniętych długości basenu przez poszczególnych zawodników na torze nr 1

- liczenie i zapisywanie ilości przebiegniętych okrążeń przez poszczególnych zawodników i zgłaszanie do sędziego głównego numerów zawodników, którzy nie przejadą wymaganej ilości okrążeńi

 Ilona Partyka

 

Helena Wieligórka - sędzia pływania - nawrotowy toru nr 3,

Odpowiada za:

- prawidłowość i bezpieczeństwo przebiegu pływackiej części zawodów

- liczenie ilości przepłynietych długości basenu przez poszczególnych zawodników pływających na torze nr 3

- prowadzenie punktu odżywczego 

Helena Wieligórka

 

Agnieszka Janaszkiewicz - sędzia pływania - nawrotowy toru nr 4, dekoracja medalami

Odpowiada za:

- prawidłowość i bezpieczeństwo przebiegu pływackiej części zawodów

- liczenie ilości przepłyniętych długości basenu przez poszczególnych zawodników pływających na torze nr 4

- dekoracja zawodników na linii mety medalami

 

 

Paulina Grabowska - sędzia pływania - nawrotowy toru nr 5,

Odpowiada za:

- prawidłowość i bezpieczeństwo przebiegu pływackiej części zawodów

- liczenie ilości przepłyniętych długości basenu przez poszczególnych zawodników pływających na torze nr 5

- przygotowanie i prowadzenie punktu odżywczego

 Paulina Grabowska

 

Grzegorz Kowalczyk - Kierownik organizacyjno - techniczny strefy zmian

Odpowiedzialny za:

- koordynację pracy sedziów

- przygotowanie i zabezpieczenie strefy zmian (w tym ustawienie stojaków rowerowych)

- oznaczenie numerami miejsc do wieszania rowerów

- rozstawienie koszyków na sprzęt dla poszczególnych zawodników

- organizację wprowadzania rowerów do strefy zgodnie z planowanym harmonogramem imprezy

- wyprowadzanie rowrów zgodnie z harmonogramem minutowym

- prawidłowość przebiegu rywalizacji sportowej przebiegajacej w strefie zmian, to jest egzekwowanie by zawodnicy mieli założone i zapięte kaski rowerowe przed opuszczeniem strefy i inne wynikające z przepisów sportowych

- nadzór nad wprowadzaniem rowerów do strefy zmian przez drogę doprawadzającą

- ładem wieszania rowerów - na miejscu zgodnym z numerem zawodnika (wieszaniem, a nie rzucaniem)

Grzegorz Kowalczyk

Marcin Turowski -  sedzia strefy zmian

Odpowiedzialny za:

- przygotowanie i zabezpieczenie strefy zmian (w tym ustawienie stojaków rowerowych)

- oznaczenie numerami miejsc do wieszania rowerów

- rozstawienie koszyków na sprzęt dla poszczególnych zawodników

- organizację wprowadzania rowerów do strefy zgodnie z planowanym harmonogramem imprezy

- wyprowadzanie rowerów zgodnie z harmonogramem minutowym

- prawidłowość przebiegu rywalizacji sportowej przebiegajacej w strefie zmian, to jest egzekwowanie by zawodnicy mieli założone i zapięte kaski rowerowe przed opuszczeniem strefy i inne wynikające z przepisów sportowych

- nadzór nad wprowadzaniem rowerów do strefy zmian przez drogę doprawadzającą

- ładem wieszania rowerów - na miejscu zgodnym z numerem zawodnika (wieszaniem, a nie rzucaniem)

 

 Tomek Turowski - sędzia strefy zmian

Odpowiedzialny za:

- przygotowanie i zabezpieczenie strefy zmian (w tym ustawienie stojaków rowerowych)

- oznaczenie numerami miejsc do wieszania rowerów

- rozstawienie koszyków na sprzęt dla poszczególnych zawodników

- organizację wprowadzania rowerów do strefy zgodnie z planowanym harmonogramem imprezy

- wyprowadzanie rowerów zgodnie z harmonogramem minutowym

- prawidłowość przebiegu rywalizacji sportowej przebiegajacej w strefie zmian, to jest egzekwowanie by zawodnicy mieli założone i zapięte kaski rowerowe przed opuszczeniem strefy i inne wynikające z przepisów sportowych

- nadzór nad wprowadzaniem rowerów do strefy zmian przez drogę doprawadzającą

- ładem wieszania rowerów - na miejscu zgodnym z numerem zawodnika (wieszaniem, a nie rzucaniem)

 Tomasz Turowski

 

 Bielecki Karol - Sędzia Główny Kolarstwa

Odpowiada za:

-przyotowanie zabezpieczenie i oznaczenia trasy rowerowej

- kierowanie pracami organizatorów i sędziów części kolarskiej

- przygotowanie trasy rowerowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu kolarskiej części zawodów, w tym przepisów sportowych PZTri w zakresie kolarstwa

- weryfikacja ilości przejechanych okrążeń przez poszczególnych zawodników

Bielecki Karol 

 

Dariusz Olszański - sędzia "liniowy belki" 

Sprawy:

- przygotowanie trasy rowerowej

- nadzór nad prawidłowością przebiegu rywalizacji sportowej w  rejonie:

> pomiędzy wybiegiem ze strefy zmian i "belką" - przy rozpoczynaniu się wyścigu kolarskiego

> pomiędzy końcową częścią jazdy rowerowej i "belką" w końcowej części wyścigu kolarskiego i dalej pomiędzy "belką, a strefą

> weryfikowanie ilości przejechanych okrążeń przez poszczególnych zawodników w rejonie początku pętli rowerowej.

Dariusz Olszański 

Karolina Partyka - organizator przygotowania trasy kolarskiej, sędzia kolarstwa 

Sprawy:

- przygotowanie trasy rowerowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu kolarskeij części zawodów.

- spisywanie numerów zawodników przejeźdzających obok 1 punkutu kontronego.

Karolina Partyka 

 Anna Olszańska - sędzia kolarstwa, dekorowanie medalami na linii mety

Sprawy:

- przygotowanie trasy rowerowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu kolarskeij części zawodów.

- spisywanie numerów zawodników, przejeżdżających obok 2 punktu kontrolnego.

 

 Dominik Ratajczak - sędzia kolarstwa

Sprawy:

- przygotowanie trasy rowerowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu kolarskeij części zawodów.

- spisywanie numerów zawodników, przejeżdżających obok 3 punktu kontrolnego.

 Dominik Ratajczak

 

 Wiktoria Kamińska -sędzia kolarstwa: 

Sprawy:

- przygotowanie trasy rowerowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu kolarskeij części zawodów. 

- Spisywanie numerów zawodników, przejeżdżających obok 4 punktu kontrolnego - w rejonie zjazdu z wału przeciwpowodziowego

- pomoc przy  dekoracji zawodników i losowaniu nagród

Wiktoria Kamińska

 

 Oliwia Kurlej - sędzia kolarstwa:

Sprawy:

- przygotowanie trasy rowerowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu kolarskeij części zawodów.

- spisywanie numerów zawodników, przejeżdżających obok 5 punktu kontrolnego - w rejonie wjazdu na alejkę kasztanową, zaraz po zjeździe z wału przeciwpowodziowego

Oliwia Kurlej

 

 Hubert Jędraszczyk - sędzia kolarstwa

Sprawy:

- przygotowanie trasy rowerowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu kolarskeij części zawodów - 6 punkt kontrolny.

 

 Kamil Podolski - sędzia kolarstwa

Sprawy:

- przygotowanie trasy rowerowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu kolarskeij części zawodów - 7 punkt kontrolny. 

Kamil Podolski  

 Agnieszka Janick - sędzia kolarstwa

Sprawy:

- przygotowanie trasy rowerowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu kolarskeij części zawodów - 8 punkt kontrolny. 

Agnieszka Janicka 

 

 Rafał Wilk: Sędzia Główny Biegu, kierownik organizatorów biegowej części zawodów

Odpowiedzialny za:

- przygotowanie trasy biegowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- "zgranie" wszystkich elementów tras w rejonie strefy zmian (wybiegu ze strefy, początku trasy kolarskiej, końcowej części trasy rowerowej, początkowej części trasy biegowej, okręgu nawrotowego, odcinka finiszowego)

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika.

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu biegowej części zawodów.

Rafał Wilk 

 Ilona Partyka, Marzena Jabłońska - sędziny biegu

Sprawy:

- przygotowanie trasy biegowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu biegowej części zawodów.

- zapisywanie numerów zawodników po przebiegnięciu punktu kontrolneg - nawrotowego, w miejscu zamykania się pętli. 

Ilona Partyka Marzena Jabłońska

 Olga Goźlińska - sędzia biegu

Sprawy:

- przygotowanie trasy biegowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu biegowej części zawodów w miejscu kończenia się trawnika i rozpoczęcia trasy biegu po parkingu. 

 

 

  Marta Tomaszewska - sędzia biegu

Sprawy:

- przygotowanie trasy biegowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu biegowej części zawodów w miejscu zbiegu z parkingu do lasku.

- pomoc przy dekorowaniu zawodników i losowaniu nagród.

 

  Wiktoria Senko - sędzia biegu

Sprawy:

- przygotowanie trasy biegowej: oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- kierowanie zawodników w czasie rywalizacji sportowej po wyznaczonej trasie

- alarmowanie służb medycznych w przypadku zauważenia wypadku, wystąpienia problemu zdrowotnego, kontuzji zawodnika

- nadzór nad przebiegiem prawidłowości przebiegu biegowej części zawodów

w lasku.

Wiktoria Senko

 

Mariusz Podolak - sędzia newralgicznego punktu wybiegania i wbiegania do strefy zmian, organizator trasy biegowej

Sprawy:

- przygotowanie trasy biegowej

- przeniesienie wrót trasy rowerowej i biegowej na czas,l odpowiednio do przebiegu rywalizacji

Mariusz Podolak

 

Aneta Heda - strefa zawodnika za linią mety

Odpowiedzialna za:

- przygotowanie i prowadzenie punktu odżywczego (owoce, woda)

Aneta Bogucka 

 

Elżbieta Urbanek - strefa zawodnika za linią mety

Odpowiedzialna za:

- przygotowanie i prowadzenie punktu odżywczego (owoce, woda)

Elżbieta Urbanek 

 

Karol Pietraszuk - kręcenie pamiątkowego filmu

Odpowiedzialna za:

- przygotowanie pamiątkowego filmu

Karol Pietraszuk

 

Monika Sanecka - prowadzenie ceremonii dekoracji głównej

Odpowiedzialna za:

- przygotowanie i podział nagród

- współpraca z biurem zawodów, firmą Foxter.pro w zakresie ogłoszenia wyników

- współpraca z Marcinem Janiszynem, który nagłaśnia imprezę

- prowadzenie ceremonii dekoracji

Partnerzy Delf

             

 

Adnotacje Delf

  # grupy wiekowe Poprzednia wersja strony Delf      

1 % dla Delfa

Info o Delf

Gryfiński Klub Sportowy Delf,

ul. Łużycka 38,74-100 Gryfino, tel. 509 949 777, email: delf@delf.pl  

NIP: 858 16 49 343,  Regon:812340121,  KRS: 0000014967

Konto w Banku Alior Bank: 95 2490 0005 0000 4530 7281 5787