Rekordy DELF

Dystans
Płeć
3SP
4SP
5SP
6SP
1G
2G
3G
Generalny
50 k/p
Kobiety

Sawaryn Ola
50.00 sek
23.01.2004r.

Korpyta Marta
39,02 sek
15.03.2006r.

Kalisińska Joanna
35,36 sek 19.05.2006r.

Ola Sawaryn
37,94  sek 10.10.2007r.

Arcisz Zuzanna
33,82 sek
15.03.2006

Ludwiczak Weronika
36.80 sek
19.05.2006

-
Arcisz Zuzanna
33,82 sek
15.03.2006
Mężczyźni

Wojciechowski 47.43 sek
27.10.2003r.

Zair Szadi
44,13 sek
19.05.2006r.

Szmaja Michał
34,50 sek
19.05.2006r.

Marcin Golisowicz
37.73 sek
27.10.2003r

Łajdziak Bartosz
32,16  sek
10.10.2007r.

Frant Marcin
28,88 sek
15.03.2006r.

-

Michał Bara
28,87 sek
15.03.2006r.
100 k/p
Kobiety

Asia Kalisińska
1.50.94 min
08.07.2004

Sawaryn Ola
1.34.93 min
0 8.03.2006

Asia Kalisińska
1.23.33 min
25.05.2006

Ola Sawaryn
1,37,34 min
10.10.2007r.

Arcisz Zuzanna
1.15.04 min
25.05.2006

Ludwiczak Weronika
1.21.46 min
23.03.2006

-
Arcisz Zuzanna
1.15.04 min
25.05.2006
Mężczyźni

Wojciechowski
1.37.57 min
08.07.2004

Tatara Szymon
1.35.95 min
29.12.2004

Michał Szmaja
1.20.49 min
25.05.2006

Marcin Frant
1.15.00 min
14.07.2004

Łajdziak Bartosz
11,11,94 min
10.10.2007

Okoń Mateusz
1.05.52 min
23.03.2006

Paweł Staszak
1.10.20 min
16.04.2003

Michał Bara
1.03.18 min
10.10.2007

200
Kobiety
-
Korpyta Marta
3.15.25 min
31.03.2006

Kalisińska Joanna
3.00.46 min
31.03.2006

W. Ludwiczak
3.44.7 min
05.11.2003

Arcisz Zuzanna 2.49.48 min
07.04.2006
Arcisz Zuzanna 
2.53,59 min
10.10.2007
-
Zuzanna Arcisz 2.49.48 min
07.04.2006
Mężczyźni
-
Zair Szadi
3.43.91 min
31.03.2006

Szmaja Michał
3.06.16 min
31.03.2006

Marcin Frant
2.57.9 min
05.11.2003

Łajdziak Bartosz
2.45,34 min
10.10.2007

Mateusz Okoń
2.24.85 min
07.04.2006
Paweł Tomczyk
2.43.44 min
07.04.2006

Michał Bara
2.21.02 min
01.08.2003

400
Kobiety
-
Marta Korpyta
06.44.44 min
23.04.2006

Asia Kalisińska
06.17.75 min
23.04.2006

Ola Sawaryn
6.50.93 min
12.10.2007

Zuzanna Arcisz
05.54.91 min
23.04.2006

Weronika Ludwiczak
06.13.37 min
23.04.2006

Zuzanna Arcisz
6.11.11 min
12.10.2007
Zuzanna Arcisz
05.54.91 min
23.04.2006
Mężczyźni
Filip Ludwiczak
08.42.99 min
14.04.2006
Szadi Zair
07.54.34 min
14.04.2006

Mateusz Okoń
6.44.4 min
13.02.2003

Marcin Frant
5.57.68 min
08.07.2004

Bartosz Łajdziak
5.57.42 min
12.10.2007
Mateusz Okoń
05.07.99 min
23.04.2006

Michał Bara
5.54.00 min
13.02.2003

Michał Bara
04.54.13 min
23.04.2006

800
Kobiety
-

Ola Sawaryn
16.23.97 min
12.05.2006

Asia Kalisińska
13.03.37 min
12.05.2006

Aleksandra Sawaryn
14.06.47
16.10.2007

Zuzanna Arcisz
12.10.23 min
12.05.2006

Weronika Ludwiczak
12.17.71 min
12.05.2006

Zuzanna Arcisz
12.39.97 min 16.10.2007
Zuzanna Arcisz
12.10.23 min
12.05.2006
Mężczyźni
Filip Ludwiczak
18.26.94 min
12.05.2006
Krzewski Szymon
16.22.60 min
12.05.2006

Szmaja Michał
14.10.58 min
12.05.2006

Szdi Zair 14.46.25
16.10.2007

Bartosz Łajdziak
12.24.00 min
16.10.2007
Mateusz Okoń
11.18.28 min
12.05.2006

Kaczorowski Rafał
12.16.28 min
12.05.2006

Michał Bara
10.31.54 min
12.05.2006

Ran1000
Kobiety

Sandra Dorawa
4.11.19 min
07.09.2004

-
-

Zuzanna Arcisz
3.41.94 min
07.09.2004

Ludwiczak Weronika
3.35.44 min
7.09.04

-
-
Ludwiczak Weronika
3.35.44 min
7.09.04
Mężczyźni
-

Przemek Motyka
3.59.06 min
07.09.2004

-

Marcin Golisowicz
3.15 min
2003

Marcin Golisowicz
3.15.72 min
07.09.2004

-
-

Michał Bara
2.48.02 min
24.09.2005

RR
Kobiety

Marta Korpyta
22.15 min
11.09.2004

-
-

Zuzanna Arcisz
18.22 min
11.09.2004

-
-

Tuzinkiewicz Bogna
16.25 min
27.08.2005

Tuzinkiewicz Bogna
16.25 min
27.08.2005
Mężczyźni

Szymon Krzewski
24.07 min
11.09.2004

Zięba Krystian
20.21 min
25.07.2003

-
-

Mateusz Okoń
15.01 min
11.09.2004

Rafał Kaczorowski
14.54 min
11.09.2004

-

Michał Bara
13.35 min
11.09.2004